Tüketici Eğitim Programları

Bireylerin finansal sağlıklarının iyileştirilerek, finansal amaçlarına ulaşılabilir bir finansal durumlarının olması ve daha fazla finansal hizmet ve ürün alarak, finansal sisteme dahil olma seviyelerinin artırılabilmesi için, tüketicilere yönelik eğitim programları düzenlemektedir.

Yapılan araştırmalar, artan ortalama yaşam ömrü nedeniyle, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha uzun süre yaşayacaklarını ve bu durumun, sosyal güvenlik kurumlarının emekli maaşlarını ödemede yetersiz kalmalarına yol açacağını ve emeklilerin, emeklilik giderlerinin çok büyük bir kısmını kendilerinin finanse etmek zorunda kalacağını göstermektedir.

Merkez, çalışanların, emeklilik planlamalarını yapmasına destek olacak ve onların bireysel emeklilik sistemine dahil olma seviyelerinin artırılmasını (sistem dışında kalan kişilerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi, sistem içindeki kişilerin mevcut fon miktarlarının artırılması) sağlayacak, eğitim programları düzenlemektedir.

Ayrıca merkez tüketicilere yönelik olarak, bireylerin günlük hayatta karşılaşacakları riskleri ve bu riskleri nasıl yöneteceklerini kapsayan eğitim programları da düzenlemektedir.