Sigorta Matematiği (Hayat ve Hayat Dışı)

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 1.Seviye Aktüerlik Sınavlarını tamamlamış Stajyer Aktüerler ve hayat ve hayat dışı sigortalar hakkında başlangıç seviyesinde bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılar. Programın İçeriği: Hayat Sigortaları Matematiği
 • Hayat Tabloları
  • Yaşam ve Ölüm Olasılıkları
  • Anlık Ölüm Oranı (Force of Mortality)
  • Beklenen Yaşam Süresi
  • Seçilmiş Hayat
 • Hayat Annüiteleri
  • Yaşam Durumunda Sigorta (Pure Endowment)
  • Tam Hayat Sigortaları
  • Dönemsel (Sınırlı Süreli) Hayat Sigortaları
  • Hemen başlayan ve Ertelenmiş Hayat
  • Sabit ve Değişken Hayat
  • Yılda m Kez Ödemeli Hayat
 • Hayat Sigortaları
  • Tam Hayat
  • Dönemsel Hayat
  • Karma Hayat (Endowment)
  • Ertelenmiş Hayat
  • Değişken Hayat
 • Primler
 • Sigorta ve Annuite Net Prim Rezervleri
  • İleriye ve Geriye Doğru Rezerv Yöntemleri
  • İştira, Tenzil Değerler
 • Çok Başlı Sigortalar
  • Bileşik Hayat (Joint Life)
  • Son Yaşayan Durumu (Last Survivor)
  • Koşula Bağlı Yaşam Olasılıkları (Life Contingency)
  • Koşula Bağlı (Reversionary) Hayat Sigortaları ve Annüiteleri
 • Çoklu Azalım (Multiple Decrement) Modelleri ve Uygulamaları
  • Kesikli Çoklu Azalım Modellei
  • Sürekli Çoklu Azalım Modelleri
 • Özyineleme (Recursive) eşitliği
Hayat Dışı Sigorta Matematiği
 • Sigortacılıkta Fayda Kuramı
  • Fayda Fonksiyonları
  • Jensen Eşitsizliği
  • Optimal
 • Prim ilkeleri
 • Risk Primi
  • Risk Faktörleri
  • Hasar Büyüklüğü
  • Hasar Sıklık Oranı
  • Exposure
   • 1/8 sistemi
   • 1/24 sistemi
   • Census Yöntemi
 • Stokastik Süreçler
  • Homojen Poisson süreci
  • Homojen olmayan Poisson süreci
  • Rastgele yürüyüş süreci
  • Bileşik Poisson süreci
 • Monte Carlo Benzetim (Simulation) Yöntemleri
  • Rasgele sayı üretim yöntemleri
  • Ters dönüşüm yöntemiyle benzetim
  • Kabul-red yöntemi
  • Varyans küçültme teknikleri
  • Sigortacılık Uygulamaları
Programın Süresi: 30 SAAT