Sigorta Hasar Suistimalleri

Programın Amacı

Sigorta sektöründe suistimalin azaltılması yolu ile bir yandan sigorta sektörünün karlılığının artması, diğer yandan da maliyetlerin azaltılması sayesinde primlerin indirilerek nihai tüketiciye faydalar sağlanması büyük önem taşımaktadır. Suistimallerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak, bu konuda ilgili kurum ve kişileri bilgilendirmek ve mücadelesi hakkında yeni vizyonlar oluşturmak amacıyla hazırlanan programa katılan uzmanlar; hasarlarda suistimalleri önleyebilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Programın İçeriği
  • Branş Bazinda Hasar Suistimalleri
  • Suistimal İle Mücadele Teknikleri
  • Örnek Vak’alar
  • Hukuki Süreç
Programın Hedef Kitlesi
  • Hasar servisi çalışanları ( 1-6 yıl deneyim )
  • Eksper ofislerinde çalışanlar
  • Sigorta şirketlerinde çalışan araştırma görevlileri
Programın Süresi: 6 SAAT