Muhasebe ve Finansal Raporlama

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 1.Seviye Aktüerlik Sınavlarını tamamlamış Stajyer Aktüerler ve sigorta muhasebesine gereksinim ve ilgi duyan katılımcılar. Programın İçeriği
 • Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)
 • Sigorta Muhasebesi (Hayat ve Hayat Dışı)
  • Üretim Muhasebesi
  • Yatırım Muhasebesi (Birikimli hayat ve yıllık gelir sigortaları)
  • Hasar Muhasebesi
  • Reasürans Muhasebesi
 • Bireysel Emeklilik Muhasebesi
  • Yatırım Fonu Kurulması Muhasebesi
  • Giriş Muhasebesi
  • Yatırım Muhasebesi
  • Çıkış Muhasebesi
 • Mali Tabloların Hazırlanması
  • Bilânço, Gelir ve Nakit Akış Tabloları
  • Öz sermaye Değişim Tablosu ve Kâr Dağıtım Tablosu
  • Konsolide Mali Tablolar
 • Mali Analiz ve Sermaye Yeterliliği
  • Mali Analiz
  • Sermaye Yeterliliği
Programın Süresi: 24 SAAT