Hayat Sigortaları

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 2.Seviye Aktüerlik Sınavlarını başarıyla tamamlamış, Yardımcı Aktüer unvanına sahip ve Aktüer unvanına sahip olmayı hedefleyen katılımcılar. Programın İçeriği
 • Risk ölçüleri
  • Aksiyomlar
  • Prim esaslı risk
  • Sermaye esaslı risk
   • VaR
   • CVaR (Expected Shortfall)
   • TVaR
 • İtibar kuramı (Credibility)
  • Sınırlı Dalgalanmalı (Klasik)
   • Tam itibar
   • Kısmi itibar
  • Bühlman Yöntemi
  • Bühlman-Straub yöntemi
  • Bayesci yaklaşım
 • Hasar Rezervlerinin Hesaplanma Yöntemleri
  • Aktüeryal Zincirleme Merdiven
  • Bornhuetter – Ferguson
  • Cape-Cod
  • Münich Zinciri
  • Hasar sıklığı ve şiddeti İflas Modelleri
   • Kesikli zamanlı iflas modeli
   • Sürekli zamanlı iflas modeli
   • Düzeltme katsayısı
   • Lundberg eşitsizliği
   • Rezerv süreçleri
   • İflas zamanı
   • Temettü (dividend) ödemeleri
 • Reasürans Türleri ve Fiyatlandırması
  • Bölüşmeli Reasürans
   • Kot-par reasürans (Quota Share)
   • Eksedan (Surplus)
  • Bölüşmeli Olmayan Reasürans
   • Hasar fazlası reasürans (Excess of Loss)
   • Toplam Hasar Fazlası (Stop-Loss)
  • Reasürans Fiyatlandırması
   • Burn maliyet
   • Riske maruz kalan birim sayısı (Exposure)
   • Deneyim fiyatlandırması
   • Genellestirilmis Lineer Modeller (GLM) Hayat Dışı Uygulamaları
Programın Süresi: 24 SAAT