Hayat Dışı Sigortalar

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi

2.Seviye Aktüerlik Sınavlarını başarıyla tamamlamış, Yardımcı Aktüer unvanına sahip ve Aktüer unvanına sahip olmayı hedefleyen katılımcılar.

Programın İçeriği

 • Finansal Riskler
  • Piyasa riski
  • Kredi riski
  • Likidite riski
  • Faaliyet riski
  • Yasal risk
 • Finansal Risklerin Ölçümü
  • Riske maruz değer (VaR, RMD)
  • Kuyruk riske maruz değeri (TvaR)
 • Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli (CAPM) ve etkin sınır (Efficient Frontier)
 • Aktüeryal Yükümlülüklere İlişkin Riskler
 • Varlık temerrüt riski (Asset Default Risk)
 • Sigorta riskleri
  • Ölümlülük riski
  • Morbidite riski
 • Faiz oranı riski
 • Garanti edilmiş faiz oranı riski (Guarantee risk)
 • Likidite riski
 • Faiz aralığı riski
 • Karlılığın Ölçümü ve Analizi
  • Dağıtılabilir kazancın (temettü) hesaplanması
  • Kazancın ölçümü
   • Gömülü değer ( Embedded Value)
   • Yatırımların getirisi (ROI)
   • Varlıkların ağırlıklı ortalamalı getirisi (ROE)
   • Primlerin belirli bir oranı olarak kar
   • Gelirlerin belirli bir oranı olarak kar
   • Risk masraflarının belirli bir oranı olarak kar
   • Rezervlerin belirli bir oranı olarak kar
 • Yükümlülüklerin Modellenmesi
  • Yükümlülük modelleme yöntemleri (Fiyatlama, Yeni iş, Yürürlükteki Model)
  • Yükümlülük modeli hesaplamaları
  • Yükümlülük modeli değerlemesi
  • Yükümlülük modeli sonuçları
  • Bütünleşik modeller
 • Varlık Modellemesi
  • Varlık modelleme yöntemleri
   • Varlık Yeterliliği (asset adequacy)
   • Serbest Nakit Akışı (free cash flows)
  • Varlık modeli değerlemesi
  • Varlık modeli sonuçları
 • Varlık – Yükümlülük Eşleştirmesi
  • Tam Eşleştirme Yöntemi
  • Durasyon Eşleştirme Yöntemi
  • Eksen Eşleştirme Yöntemi (Horizon Matching)
  • Ürün Nakit Akışı Eşleştirmesi
 • Monte Carlo Yöntemleri (Monte Carlo Methods), Stress testi, Backtesting
 • Solvency II (Tanımsal Çerçevede)
  • 3 sütunlu yapı,
  • Teknik karşılıklar, en iyi tahmin, risk marjı,
  • Hedef sermaye (Solvency capital requirement (SCR)),
  • Minimum hedef sermaye (minimum capital requirement (MCR)),
  • Temel hedef sermaye (basic solvency capital requirement (BSCR)),
  • Faiz oranı (interest rate), öz sermaye (equity), mal (property), döviz (currency), spread, likidite yetersizliği prim (illiquidity premium risk) riski,
  • Ölüm oranı (mortality), uzun yaşama (longevity), maluliyet (disability), hastalık oranı (morbidity), lapse, gider (expense), değişiklik (revision) riski,
  • Katastrofik olay riski (Catastrophe risk).

Programın Süresi: 30 SAAT