Formüller ve Finansal Hesap Makinesi Kullanımı ile Finansal Hesaplama

Programın Amacı

Katılımcılara, Texas Instruments BAII Plus hesap makinesinin verimli bir biçimde kullanılmasına ilişkin özellikler ve yöntemler öğretilmektedir. Hesap makinenizi çalıştırmak gibi temel bilgilerden, profesyonel bir inceleme hazırlığı sırasında ihtiyaç duyacağınız daha karmaşık hesaplamalara kadar birçok konu finansal formüllerden yararlanarak anlatılmaktadır.

Programın İçeriği
 • Paranın Zaman Değeri
 • Bugünkü Değerin Hesaplanması
 • Gelecek Değerin Hesaplanması
 • Faiz Oranın Hesaplanması
 • Anuitelerin Hesaplanması
 • Hisse Senedi Değerleme
 • İki Varlıklı Portföyün Standart Sapması
 • Performans Endeksleri
Programın Doküman ve Materyalleri
 • Finans Matematiği, Formüller ve Hesaplamalar Ders Kitabı
 • Texas Instruments BAII Plus hesap makinesi
 • Eğitim Videoları
 • Çözümlü sorular
Programın Hedef Kitlesi Finansal hesap makinesi ve finansal formüller de uzmanlaşmak isteyen herkes. Programın Süresi: 18 SAAT