Finans, Yatırım ve Risk Yönetimi

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 2.Seviye Aktüerlik Sınavlarını başarıyla tamamlamış, Yardımcı Aktüer unvanına sahip ve Aktüer unvanına sahip olmayı hedefleyen katılımcılar. Programın İçeriği
 • Stokastik yaşam modelleri
  • Gelecek yaşam süresi rastlantı değişkeni
  • Gelecekte yaşanacak tamsayı yıl sayısı
  • Yaşam fonksiyonu
  • Çoklu yaşam fonksiyonu
  • Tehlike (hazard) fonksiyonu
 • Hayat Sigortaları
  • Teminatı ölüm yılının sonunda ödenen sigortalar
   • Hayat sigortası türleri
   • Değişken teminat ve/veya primli hayat sigortaları
   • Özyineleme eşitlikleri
  • Teminatı ölüm anında ödenen sigortalar
   • Hayat sigortası türleri
   • Değişken teminat ve/veya primli hayat sigortaları
   • Özyineleme eşitlikleri
 • Hayat Annüiteleri
  • Belirli dönemlerde ödeme yapılan hayat annüiteleri
   • Hayat annüitesi türleri
   • Ödemeleri yılda bir kezden çok yapılan annüiteler
   • Ödemeleri yılda bir kezden az yapılan annüiteler
   • Değişken teminat ve/veya primli hayat annuiteleri
   • Özyineleme eşitlikleri
  • Sürekli hayat annüiteleri
 • Net primler
 • Net Prim Rezervleri
  • Hayat sigortaları için net prim rezervi
  • Hayat annüiteleri için net prim rezervi
  • Özyineleme eşitliği
 • Çok Başlı Sigortalar
  • Birleşik hayat durumu
  • Son yaşayan durumu
  • En az yaşayan kişi durumu
 • Çok Başlı Annüiteler
  • En az yaşayan kişi durumu
  • Tam yaşayan kişi durumu
  • Contingent annüiteler
  • Reversionary annüiteler
 • Çoklu Azalım Modelleri
  • Anlık azalım oranları
  • x yaşındaki bireyin sistemde kalacağı tam yıl sayısı
  • Genel sigorta türleri
  • Net prim rezervi
  • Sürekli model
 • Markov Modelleri
  • Homojen Markov Süreçleri
   • Kesikli Markov zinciri
   • Sürekli Markov süreci
  • Homojen Olmayan Markov Süreçleri
Programın Süresi: 24 SAAT