Finans Teknopark

BİST, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle kurulan, FinansTeknoPark, Türkiye’nin finans odaklı ilk tematik teknoparkıdır. Merkez, finans sektöründeki Ar-Ge ve teknolojik altyapıyı geliştirmek ve desteklemek amacıyla, finansal kurumlar ve özellikle, finans sektörünün ihtiyaç duyduğu yazılım, bilişim ve teknolojileri geliştiren/geliştirecek yerli ve yabancı şirketler, start-uplar  ve kuluçka merkezi şirketleri ile işbirliği yapar.