Eğitimcinin Eğitimi

Merkez diğer üniversitelerin ve kurumların, kendi bünyelerinde düzenleyecekleri uluslararası ve ulusal eğitim programlarında (Finansal Planlamanın Temel İlkeleri, Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması, Risk Yönetimi ve Sigorta Planlaması, Vergi Planlaması, Emeklilik Planlaması, Emlak/Miras Planlaması, Finansal Plan Hazırlama, Finansal Mevzuat, e-Satış ve diğerleri), eğitim verecek eğitimciler için, bünyesindeki deneyimli akademisyenleri ve sektör profesyonellerinden oluşan eğitim kadrosuyla, eğiticinin eğitim programları düzenlemektedir.