BISTLAB’Da Uygulamalı Matriks-Prime Eğitimi

Programın Amacı

Finansal piyasalar kariyer sahibi olmak isteyen ve finansal piyasalarda profesyonel işlem yapmak isteyen bireylerin Matriks-Prime platformunun sağlayacağı tüm hizmetleri öğrenmesi.

Programın Hedef Kitlesi

Matrisk-Prime platformunu profesyonel olarak kullanmak isteyen herkes

Programın Süresi: 9 SAAT

Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı – BISTLAB Hakkında

Bir seans salonu simülasyon laboratuvarı olan BISTLAB’da toplamda 21 adet bilgisayar bulunmakta ve bilgisayarlarda Matriks-Prime platformu kullanılmaktadır. BISTLAB’da tüm finansal ürünler borsa ile eş zamanlı olarak izlenebilmekte, fiyatlar takip edilebilmekte ve grafikler açılarak teknik analiz yapılabilmektedir.

BANKLAB’da Uygulamalı Temel Bankacılık Eğitimi

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi

Bankalarda yeni çalışmaya başlayan personele veya çalışmak isteyenlere Temel Bankacılık Hizmetlerini uygulamalı olarak öğretmek

BANKLAB Hakkında

Vakıfbank sponsorluğu ile üniversitemiz bünyesinde kurulan BANKLAB’da 11 adet bilgisayar bulunmakta ve bankacılık platformu kullanılmaktadır.

BANKLAB’da uygulamalı olarak aşağıdaki hizmetler gösterilmektedir:

 • Para yatırma
 • Para çekme
 • EFT
 • Havale
 • Fatura ödeme
 • Çek ödeme
 • Kredi kartı ödeme
 • Bireysel kredi skorlama
 • Kredi kullandırma

Sigorta Hasar Suistimalleri

Programın Amacı

Sigorta sektöründe suistimalin azaltılması yolu ile bir yandan sigorta sektörünün karlılığının artması, diğer yandan da maliyetlerin azaltılması sayesinde primlerin indirilerek nihai tüketiciye faydalar sağlanması büyük önem taşımaktadır. Suistimallerin önlenmesi ve azaltılmasını sağlamak, bu konuda ilgili kurum ve kişileri bilgilendirmek ve mücadelesi hakkında yeni vizyonlar oluşturmak amacıyla hazırlanan programa katılan uzmanlar; hasarlarda suistimalleri önleyebilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Programın İçeriği
 • Branş Bazinda Hasar Suistimalleri
 • Suistimal İle Mücadele Teknikleri
 • Örnek Vak’alar
 • Hukuki Süreç
Programın Hedef Kitlesi
 • Hasar servisi çalışanları ( 1-6 yıl deneyim )
 • Eksper ofislerinde çalışanlar
 • Sigorta şirketlerinde çalışan araştırma görevlileri
Programın Süresi: 6 SAAT

Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı

Programın Amacı Katılımcıların, bireysel emeklilik sistemi mevzuatını detaylı ve uygulamaya yönelik olarak öğrenmesini sağlamak. Programın İçeriği
 • Tasarruf ve Yatırım Sistemi Olarak BES
 • Fonlama Modeli ve Özellikleri
 • Bireysel Emeklilik Sistemi Özellikleri
 • Bireysel Emeklilik Sistemi Sözlüğü
 • Bireysel Emeklilik Sistemi Unsurları
 • Bireysel Emeklilik Şirketleri
 • Emeklilik Yatırım Fonları
 • Bireysel Emeklilik Sözleşmesi
 • Emeklilik Sistemindeki Kesintiler
 • Katılımcının Hakları
 • Emeklilik Sisteminden Ayrılma
 • Emeklilik Sisteminde Denetim
 • Bireysel Emeklilik Aracıları
Programın Hedef Kitlesi Bireysel emeklilik şirketleri çalışanları, diğer şirketlerin bireysel emeklilik sistemi ile ilgilenen çalışanları, bu alanla ilgilenenler ve bu alanda kariyer hedefleyen herkes. Programın Süresi: 6 SAAT

Sigorta Dağıtım ve Satışında Mesafeli İletişim ve E-Ticarete Dair Hukuki Çerçeve – AB ve Türk Hukuku Karşılaştırmalı

Programın Amacı ve Uzmanlaştıracağı Konular:

Sigortacılık sektöründe gelişen finansal teknolojiler ve uygulamalar sayesinde iş yapma biçimi ve pazarlama yaklaşımları hızla değişmektedir. Bu değişimleri takip edebilmek ise rekabet gücünü koruyabilmek açısından büyük önem taşımaktadır. Programın amacı, sigortacılık sektörünün iş yapma biçimi ve pazarlama yaklaşımlarındaki değişimlerin, sektör uygulamaları da dikkate alınarak AB ve Türk Hukuku mevzuat gelişmeleri ve bunların uygulamaya getireceği olanak ve sınırlamalar çerçevesinde ele alınıp incelenmesidir.

Program, katılımcılara, e-ticaretteki gelişmeleri inceleyerek, mevzuat çerçevesinde değerlendirmelerini sağlayacak alt yapıyı verecektir. Ayrıca katılımcılara, bu değerlendirmeler çerçevesinde uygun stratejileri belirleme yetkinliği kazandırması da hedeflenmektedir.

Programın İçeriği:
 • Genel olarak Ab ve Türk hukukunda alt yapı
 • Türk hukukunda beklenilen gelişmeler
 • Sigortada mesafeli satış ve e-sigorta tanım, fark, kavram ve aktörleri
 • Sigortacılık sektöründe online sunulabilecek ürünler ve özellikleri
 • Sigortacılık açısından uygun web sitesinin önemi
 • Mesafeli iletişimde kişisel veri koruması
 • Sigortacılıkta Kullanılan Mesafeli Satış ve E-İş Modelleri
Programın Hedef Kitlesi:
 • Sigorta şirketlerinin ve aracıların ürün geliştirme, AR-GE departmanı çalışanları
 • Sigorta şirketlerinin ve aracıların pazarlama elemanları
 • Alternatif dağıtım kanalı yöneticileri ve çalışanları,
 • Sigorta şirketlerinin hukuk müşavirleri, avukatları,
 • Sigorta şirketlerinin risk yönetimi yöneticileri,
 • Sigorta şirketlerinin denetici ve uyum görevlileri,
 • Konu ile ilgili diğer profesyoneller
Programın Süresi: 4 SAAT

Türev Piyasalar ve Ürünler

Programın Amacı

Organize borsalarda ve tezgahüstü piyasalarda alımı ve satımı yapılan türev ürünlerin yapısı ve işleyişi gibi konularda temel bilgileri öğrenmesi ve buna paralel olarak bu ürünlerin fiyatlanması ve riskten korunma yöntemleri (hedging) hususlarında katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın İçeriği
 • Türev Piyasalar Nedir Ve Neden İhtiyaç Duyulur?
 • Türev Piyasaların Tarihçesi Ve Gelişimi
 • Türev Piyasa Türleri
 • Hedge, Spekülasyon Ve Arbitraj Kavramları
 • Opsiyon Piyasaları
 • Swap Sözleşmeleri
Programın Hedef Kitlesi Türev Piyasalarında çalışanlar, bu alanla ilgilenenler veya bu alanda kariyer hedefleyen herkes. Programın Süresi: 12 SAAT

Kurumsal Risk Yönetimi, Risk Modelleme ve Risk Transfer Yöntemleri

Programın Amacı

Kurum hedefinden sapmaya sebep olabilecek risklerin hissedarın risk iştahı kapsamında yönetilmesinin sağlanabilmesi amacıyla kurumsal risk yönetimi süreci hakkında bilgi vermek, kurumsal risk yönetimi uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartlar çerçevesinde örnek olaylarla ele alarak genel bir bakış açısı sağlamaktır.

Programın İçeriği
 • Firmalarda Kurumsal Risk Yönetimi
 • Risk Yönetimi Standartları
 • Risk Yönetim Süreci
 • Basel, Solvency
 • Value at Risk (VaR), Earnings at risk (EaR), Economic Capital (ECAP)
 • Forward, Future, Swap
 • Opsiyon, CDS
 • Sigorta satın alım aşaması
 • Fiziki Riskler Sigortaları
 • Sorumluluk Sigortaları
 • Kredi Sigortası
 • Sözleşmelerle Risk Transferi
Programın Hedef Kitlesi Şirketlerin risk yönetimi departmanı çalışanları ve yöneticileri ile şirketlerde risk yönetimi sistemlerinin oluşturulmasında görev alan veya alacak herkes. Programın Süresi: 12 SAAT

Sigortacılık Mevzuatı

Programın Amacı Katılımcıların, sigorta mevzuatını detaylı ve uygulamaya yönelik olarak öğrenmesini sağlamak. Programın İçeriği
 • Genel Hukuk
 • Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat
 • Sigortacılık Kanunu
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortacılığa İlişkin Hükümleri
 • Sigorta Sözleşmeleri
 • Sigortacılık Genel Şartları
 • Tarafların Yükümlülükleri
Programın Hedef Kitlesi Sigorta sektörü çalışanları, diğer şirketlerin sigorta birimlerinde çalışanlar, bu alanla ilgilenenler ve bu alanda kariyer hedefleyen herkes. Programın Süresi: 6 SAAT

Bankacılık Mevzuatı

Programın Amacı

Bankacılık Kanunu’nda yer alan mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve yer alan aktörler incelenmekte; bankaların kuruluşu, yapısı, örgütü, faaliyete geçmesi, başlıca faaliyet koşulları öğretilmektedir.

Programın İçeriği
 • Banka Hukuku’nun Temel İlkeleri
 • Banka Hukuku’nun Diğer Disiplinlerle İlişkisi
 • Bankacılık Kanunu’nun Temel Kavramları
 • Bankacılık Kanunu’nda Kurumlar
 • Bankacılık Kanunu’nun Kapsamı
 • Bankacılık Mevzuatına Bakış
 • Bankaların Kuruluşu ve Faaliyete Geçmesi ile Bankaların Faaliyetleri
 • Banka Anonim Ortaklığının Yapısı
 • Bankaların Kurumsal Yönetimi
 • Bankaların İç ve Dış Denetimi ile Gözetimi
 • Banka Kredileri
 • Mevduat, Katılma Hesabı ve Özel Cari Hesap ile İlgili Düzenlemeler
 • Mevduatın Sigortalanması
 • Katılma Hesabı
 • Özel Cari Hesap
 • Bankaların İştirak ve Taşınmaz Edinimine Yönelik Sınırlamalar ile Diğer Sınırlamalar
 • Bankacılık Sırrı Kavramı
 • Finansal Holdingler
 • Bankalarda Pay, Pay sahibi, Nitelikli Pay, Kontrol ve Payın Devri
 • Bankalarda Ana sözleşme Değişiklikleri, Birleşme ve İradî Tasfiye işlemleri
 • Bankalar Hakkında Uygulanan Tedbirler
Programın Hedef Kitlesi Banka çalışanları, bu alanla ilgilenenler ve bu alanda kariyer hedefleyen herkes. Programın Süresi: 6 SAAT