Kurumlar İçin

Kurumsal müşterilerimiz için, iş dünyası profesyonellerinden oluşan eğitim ve danışman kadromuzla eğitim programlarının içeriği, yeri, saati, tasarımı ve eğitim dili gibi tüm detaylar birlikte belirlenerek, kurumunuzun ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları hazırlanmaktadır.

Ayrıca, tüm eğitim programlarımız da sizlerin ihtiyaçlarına yönelik yeniden tasarlanabilmektedir.

İş Garantili Eğitim Programı

Değerli gençler,

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve GFN Institute’nün geniş networkü ve deneyimi ile finans sektöründe bir kariyer edinmenizi sağlamak amacıyla, finans sektörünün lider şirketlerinin işbirliğiyle, sizlere iş garantili / mülakat garantili bir eğitim programı tasarladık: “Genç Bireysel Finansal Planlamacılar.”

Program 6 ay sürecek olup, aynı zamanda sizi 26 ülkede geçerliliği olan CFP (Certified Financial Planner) sertifikasına hazırlayacak.

Programla Birlikte Size Sunulanlar

 • Finans Sektörünün Lider Firmalarında İş Garantisi  / Mülakat Garantisi
 • 7 Eğitim Modülü (Teori ve Uygulama)
 • Finans Sektörünün Deneyimli Profesyonellerinden Oluşan Öğretim Kadrosundan Alınacak Eğitimler
 • Finans Sektörü Üst Düzey Yöneticilerinin Katılacağı Network Seminerleri
 • Uluslararası CFP Sınavına Hazırlık ve CFP Sınavına Girmeye Hak Kazanma
 • Bireysel Finansal Planlama Sertifikası
 • 9 adet ders kitabı
 • Vaka Çalışmaları (Çözümlü soru uygulamaları)
 • Finansal Hesap Makinesi
 • Size Özel Hazırlanan Kartvizitler

Bireysel Finansal Planlama Sertifika Eğitimi Programı

Dünyadaki finans sektörü profesyonellerinin uzun yıllardır katıldığı bu eğitim programı, Türkiye’ye getirilerek, içeriği türkçeleştirildi ve Türk mevzuatına adapte edildi. 7 modülden oluşan ve 6 ay süren bu Program, katılımcılara, finans sektörünün (Bankalar, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri vd.) ihtiyacı olan konularda, gerekli olan teori, uygulama becerileri ve alt-yapıyı kazandırılıyor.

CFP® Programının katılımcıları, sektörün aktif profesyonellerinden oluşan öğretim kadromuzla, etkin bir iletişim ve  etkileşim kurarak, birinci sınıf eğitim uygulamalarından faydalanmakta ve böylece tüm önemli kavramlar ve sektörel uygulamalar üzerindeki hakimiyetlerini derinleştirmektedirler.

Bireysel Finansal Planlama Sertifikası

Programı tamamlayanlara, üç kurum tarafından “Bireysel Finansal Planlama Sertifikası” verilecektir.

Uluslararası CFP®  sertifikası sınavına hazırlık ve sınava girmeye hak kazanma

Programın içeriği, 26 ülkede geçerliliği olan, uluslararası CFP®  (Certified Financial Planner) Sertifikasına göre tasarlandığı ve FPSB (Financial Planning Standarts Board)  ile FPD (Finansal Planlama Derneği) tarafından akredite edildiği için, Programı tamamlayan katılımcılar, hem CFP® sınavına katılmaya hak kazanıyorlar, hem de bu sınavı kazanmak için gerekli olan hazırlığı yapmış oluyorlar.

Finans Sektörü Şirketlerinde İş Garantisi

Finans sektörünün farklı kurumlarıyla yapılan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara, iş garantisi / mülakat garantisi veriliyor.

Finans Sektörü Üst Düzey Yöneticilerinin Katılacağı Network Seminerleri

Eğitim Programı devam ederken, sizlerin farklı finans kurumları üst düzey yöneticileri ile tanışmanız, onların finans sektöründe çalışmak isteyenlerden beklentilerini öğrenmeniz, kendinizi onlara tanıtabilmeniz, farklı finansal kurumlarda ne görevlerde çalışabileceğiniz gibi hususlarda bilgi sahibi olmanız vb amaçlarla, sadece bu programın öğrencilerinin katılabileceği seminerler düzenlenecektir.

Programın Dokümanları ve Kaynakları:

FPD/FPSB tarafından yapılacak uluslararası CFP® sınavına hazırlayan (FPD/FPSB’nin ilan ettiği 79 konu başlığını içeren);

Bireysel Finansal Planlama Serisi Ders kitapları (1.400 sayfanın üzerinde),

 • Her konuya ilişkin özel olarak hazırlanmış “uygulamalı sorular ve çözümlü cevapları” (1000’in üzerinde),
 • Gerçek hayattan alınmış Vak’a çalışmaları (350’nin üzerinde çözümlü uygulama sorularıyla),
 • Öğrencileri çalışmaya zorlayacak ara sınavlar,
 • Sınırsız değerlendirme sınav hakkı
 • Finansal Hesap Makinası
 • Programın Diğer Özellikleri
 • Üç yıldır, çok sayıda finans sektörü profesyonelinin de öğrenci olarak katıldığı “Bireysel Finansal Planlama Sertifika Eğitimi” Programı, sizlerin bu programdan mezun olmanız halinde, bu Programa katılmamış, deneyimli finans sektörü profesyonellerine göre dahi, kendinizi farklılaştırmanızı sağlayacaktır.
 • Size özel tasarlanan bu programa, kariyer sahibi olmak isteyen mezunlar ve son sınıf öğrencileri kabul edilecektir.
 • “Genç Bireysel Finansal Planlamacılar” Programı, “Bireysel Finansal Planlama Sertifika Eğitimi” Programına, ilave seminerler ve ayrıcalıklar da eklenerek hazırlanmasına rağmen, fiyatı, sizler için özel indirim yapılarak daha uygun hale getirilmiştir.

Eğitimcinin Eğitimi

Merkez diğer üniversitelerin ve kurumların, kendi bünyelerinde düzenleyecekleri uluslararası ve ulusal eğitim programlarında (Finansal Planlamanın Temel İlkeleri, Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması, Risk Yönetimi ve Sigorta Planlaması, Vergi Planlaması, Emeklilik Planlaması, Emlak/Miras Planlaması, Finansal Plan Hazırlama, Finansal Mevzuat, e-Satış ve diğerleri), eğitim verecek eğitimciler için, bünyesindeki deneyimli akademisyenleri ve sektör profesyonellerinden oluşan eğitim kadrosuyla, eğiticinin eğitim programları düzenlemektedir.

Tüketici Eğitim Programları

Bireylerin finansal sağlıklarının iyileştirilerek, finansal amaçlarına ulaşılabilir bir finansal durumlarının olması ve daha fazla finansal hizmet ve ürün alarak, finansal sisteme dahil olma seviyelerinin artırılabilmesi için, tüketicilere yönelik eğitim programları düzenlemektedir.

Yapılan araştırmalar, artan ortalama yaşam ömrü nedeniyle, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha uzun süre yaşayacaklarını ve bu durumun, sosyal güvenlik kurumlarının emekli maaşlarını ödemede yetersiz kalmalarına yol açacağını ve emeklilerin, emeklilik giderlerinin çok büyük bir kısmını kendilerinin finanse etmek zorunda kalacağını göstermektedir.

Merkez, çalışanların, emeklilik planlamalarını yapmasına destek olacak ve onların bireysel emeklilik sistemine dahil olma seviyelerinin artırılmasını (sistem dışında kalan kişilerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi, sistem içindeki kişilerin mevcut fon miktarlarının artırılması) sağlayacak, eğitim programları düzenlemektedir.

Ayrıca merkez tüketicilere yönelik olarak, bireylerin günlük hayatta karşılaşacakları riskleri ve bu riskleri nasıl yöneteceklerini kapsayan eğitim programları da düzenlemektedir.