Misyon ve Amaçlar

MİSYON

Misyonumuz, Türkiye’de bireylerin finansal sağlıklarının iyileştirilmesi ve bireylerin finans sektörüne dahil olma seviyelerinin artırılması amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması ve özellikle; Türkiye’de, bireysel finansal planlama mesleğini uluslararası standartlarda uygulayabilecek bireysel finansal planlama danışmanları yetiştirilmesi ve bireysel finansal planlama mesleğinin yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır.

 
  AMAÇLAR

Türkiye’de bireysel finansal planlama mesleğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması;

  • mesleğin uluslararası standartlarda yapılarak, tüketicilerin bireysel finansal planlarını en iyi şekilde yapabilmelerinin sağlanması için, gerekli olan ulusal ve uluslararası diploma ve sertifika programlarının açılması ve açılmasının teşvik edilmesi,
  • finansal kurumların ve tüketicilerin bu konudaki bilinç seviyelerinin artırılması,
  • mesleğin kamu otoritelerince teşvik edilmesinin sağlanması,
  • ihtiyaç duyulan inceleme, araştırmaların yapılması ve araştırmaların yapılmasının teşvik edilmesi.
  • finansal teknolojilerle, finansal planlamanın ilişkilendirilerek, hibrid danışmanlık sistemlerinin teşvik edilmesi

Güçlü bir Türkiye ekonomisine destek olacak, güçlü bir finans sektörü için;

  • toplumun finansal sağlığının iyileştirilmesi,
  • bireylerin, finansal ürün ve hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması ve bu ürün ve hizmetlerin kullanım seviyelerinin artırılması,
  • finansal ürün ve hizmetlerin tüm kesimlere yayılması, finansal sistem dışında kalan kişilerin sisteme dahil edilmesi, mevcut ürün ve hizmetlerin kullanımının artırılması.

Sağlıklı bireyler ve reel sektöre aktarılabilecek uzun vadeli kaynakları olan sağlıklı bir finans sektörünün temelini oluşturan, Bireysel Emeklilik Sistemini güçlendirmek için;

  • Bireysel Emeklilik Sisteminin geliştirilmesi ve bireysel emeklilik fonların büyütülmesi
  • Bireylerin, artan ortalama yaşam ömrü nedeniyle, emeklilik dönemlerinde parasız ve muhtaç kalmamalarını sağlamak için, bireysel emeklilik sistemine dahil olma seviyelerinin artırılması (sistem dışında kalan kişilerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi, sistem içindeki kişilerin mevcut fon miktarlarının artırılması)

İstanbul’un Küresel bir Finans Sektörü olmasına destek olmak için, finans sektörünün ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesi ve finans sektöründe çalışan iş gücünün niteliğinin artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası diploma ve sertifika programlarının açılması, Üniversite- Kamu ve Özel Sektör işbirliğinin geliştirilerek, finans sektörünün ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları açılması, projeler yürütülmesi, araştırma ve incelemeler yapılması.

Müdürün Mesajı

Güçlü bir ekonomi, güçlü bir finans sektörü (güçlü bankalar, sermaye piyasası kuruluşları, sigorta şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri vd aracı kurumları) demektir. İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak, güçlü bir Türkiye ekonomisi ve güçlü bir Türk Finans Sektörünün oluşumuna destek olup, üzerimize düşen görevleri yapmak (nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, yenilik ve teknolojiyi destekleyen araştırmalar ve projeler gibi) ve özel sektör, kamu ve üniversite işbirliğinin kurulmasında köprü görevi görmek için, Finansal Planlama ve Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini-FPEM kurduk.

Güçlü bir ekonomi ve güçlü bir finans sektörünün en temel koşulu, ekonomide, uzun dönemli tasarrufların ve yatırımların payının artırılmasıdır. Bu konuda Dünyada en temel iki uygulama var; finansal kurumların müşterilerine bireysel finansal planlama danışmanlığı hizmeti vermesi ve tüketicilerin finansal sağlıklarının iyileştirilmesi.

Bireysel finansal planlama danışmanlığı, müşterilere; tüm finansal durumlarını, beklentilerini, bir uzman ve/veya kurum aracılığıyla değerlendirme, düzenleme ve kontrol edip yönetme imkanını verir; ihtiyacı olan tüm hizmetleri (bütçeleme danışmanlığı, yatırım danışmanlığı, sigorta danışmanlığı, emeklilik danışmanlığı, risk yönetimi, vergi danışmanlığı, miras danışmanlığı, makro ekonomik çevre ve gelişmelere ilişkin danışmanlık vb.) tek bir finansal danışman yönetiminde alma imkanı sağlar; ihtiyacı olan tüm finansal ürünleri de (hazine bonosu, tahvil, hisse senedi, sigorta poliçeleri, emeklilik poliçeleri vb.) gene aynı uzman/kurum yönetiminde  satın alma imkanı verir. En önemlisi de, müşterilere verilen danışmanlık hizmeti aracılığıyla, onların finansal konulardaki bilgi seviyeleri artar, nasıl tasarruf ve yatırım yapabilecekleri, neden bireysel emeklilik poliçesine ihtiyaçları olduğu, ne tür riskleri için ne tür sigorta ürünlerine ihtiyaçları olduğu gibi hususları daha iyi anlamaları sağlanır ve dolayısıyla finansal sağlıkları iyileşir.

Bireysel Finansal Planlama Danışmanlığı Hakkında Detaylı bilgi için…

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de “Bireysel Finansal Planlama Danışmanlığı“ hizmetinin, verilebilmesi için FPEM, uluslararası bir eğitim kuruluşu ile işbirliği yaparak, Türkiye’de, 26 ülkede geçerliliği olan Sertifikalı Finansal Planlamacı-“CFP” olabilmek için gerekli eğitim programını düzenlemektedir.

CFP Hakkında Detaylı Bilgi İçin…

Güçlü bir finans sektörü için, artan tasarruf ve yatırımların yanı sıra, yenilikçi, teknolojik gelişmelere adapte olmuş, rekabet edebilen bir finans sektörü alt yapısına da ihtiyaç vardır.

FPEM yaptığı ulusal ve uluslararası işbirlikleri aracılığıyla, finans sektörünün ihtiyaç duyduğu teknolojiyi ve yenilikçilikleri geliştirme ve uygulama konularında proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Ayrıca, bu teknolojilere ve yeniliklere adapte olabilecek nitelikli ve yetenekli insan gücünün yetiştirilmesi de hayatidir. FPEM bu konularda da (Blockchain, Cryptocurrency, Yapay Zeka-AI uygulamaları, IOT’s, Büyük Veri/Big Data, ve Veri Madenciliği/Analizi ile Değişen Tüketici Davranışları, Müşteri Beklentileri, Davranışsal Finans vb.)  sektöre profesyonel eğitim programları sunmaktadır.

Bir diğer önemli husus da, finans sektörün yeni altyapısına uygun olarak hazırlanan yeni düzenlemeler, AB mevzuatı ve ulusal mevzuat, Uyum ve sürdürülebilir bir finans sektörü için Sigorta ve Risk Yönetimidir ki, FPEM’in temel konuları arasında yer almaktadır.

Gerek akademisyenlerden ve gerekse (lisans, y.lisans ve doktora çalışması yapan) öğrencilerden oluşan ekibinin yanı sıra, sektörün deneyimli profesyonellerinin de desteğiyle, zenginleşen kadrosuyla, FPEM çok sayıda uygulamaya yönelik eğitim programı düzenlemekte ve anketler, mülakatlar vb. araştırmalar yürütmektedir.

FPEM, Borsa İstanbul ile eş zamanlı piyasalara erişimi olan ekranlarıyla  BISTLAB ve bankacılık işlemlerinin yapıldığı ekranlarıyla BankLAB’da, uygulamalı eğitimler de vermektedir.

Kısaca, FPEM, bir yandan finans sektörünün istihdamının niteliklerini ve yeteneklerini geliştirebilmek amacıyla çok geniş bir yelpazede genel ve kurumlara özel olarak dizayn edilmiş eğitim programları düzenlerken, diğer yandan, finansal kuruluşların bu yeni değişime adapte olması için gerekli projeleri oluşturmakta, danışmanlık vermekte ve ihtiyaç olan konularda, uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yaparak, yürütmektedir.

FPEM’in ekonominin ve finans sektörünün gelişimine olan desteği, sizin FPEM ile yaptığımız işbirliği doğrultusunda daha da büyüyecektir.

Prof.Dr.Suna ÖZYÜKSEL

Danışma Kurulu

 
  Prof.Dr.Nazım EKREN İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Patrick FITZGERALD İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Danışmanı, Global Financial Network Institute, CEO

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Kamu Kuruluşları

  Mehmet Ali AKBEN Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Başkan Ahmet GENÇ Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu, Başkan
  Metin ÖZDEMİR Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Başkan Can Akın ÇAĞLAR Türkiye Sigorta Birliği, Başkan Levent Korkut TOBB Sigorta Aracıları İcra Komitesi, Başkan Hüseyin DURU İTO Sigortacılık Meslek Komitesi, Başkan Osman KARAKÜTÜK İTO Finans Kuruluşları Meslek Komitesi, Üye Vehbi KARABIYIK İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, Başkan Yücel AKDEMİR İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Başkan

Meslek Kuruluşları

 
Finans Kuruluşları  

Mehmet Emin ÖZCAN VakıfBank, CEO

Yılmaz ERTÜRK İŞ Bankası, Genel Müdür Yardımcısı Tevfik ERASLAN İŞ Portföy, Genel Müdür Ömer TOPBAŞ Osmanlı Menkul, Yönetim Kurulu Başkanı Halim ÇUN Gedik Portföy, Genel Müdür Yavuz ÖLKEN AXA Sigorta, Genel Müdür Özgür OBALI Vakıf Emeklilik, Genel Müdür Ayhan SİNCEK Katılım Emeklilik, Genel Müdür Ferhan ÖZAY AON Türkiye, CEO Murat GÜSAR INTEGRA Türkiye, Ortak Ali Erhan TAMER Botudio, Kurucu Ortak, CEO, OXYAI Kurucu Ortak, CEO