Bireysel Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması

Programın Amacı

Katılımcının, finansal piyasalar, yatırım teknikleri ve yatırım ürünleri hakkında temel ve pratikte kullanabilecekleri bilgilere sahip olmalarını sağlar. Finansal yatırımların varlık sınıflarına dağılımlarına karar verilmesi, risk yönetimi ve portföy çeşitlendirmesi ve piyasa zamanlaması gibi stratejileri öğretmeyi amaçlar.  Yatırım kararları alınırken dikkate alınması gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirir.  Katılımcılara yatırım araçlarını, finansal piyasalardaki riskleri, davranışsal finans, finansal hesap makinesi yardımı ile hisse, tahvil değerleme, paranın zaman değeri gibi konuları ve finansın temel matematik hesaplarını pratiklerle öğretir.

Bu eğitim katılımcılara finansal piyasalara, hisse senetlerine risk – getiri odaklı bakmalarını, finans alanındaki gelişmeleri daha yakından takip etmelerini ve daha iyi yorumlamalarını sağlamaktadır.

Programın İçeriği
  • Yatırım Araçlarının Özellikleri ve kullanımları
  • Yatırım Riski Türleri
  • Yatırım Getirisi Hesaplama Yöntemleri
  • Tahvil ve Hisse Değerleme
  • Türev Ürünlerinin Özellikleri
  • Portföy Yönetimi Teknikleri ve Analizi
Programın Doküman ve Materyalleri
  • Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması Ders Kitabı
  • Eğitim Videoları
  • Gerçek hayattan alınma Vak’a çalışmaları ve cevaplı uygulama sorusu
  • Çözümlü sorular
Programın Hedef Kitlesi Finans piyasaları çalışanları, bu alanla ilgilenenler ve bu alanda uzmanlaşıp kariyer planlayan herkes Programın Süresi: 18 SAAT *Bireysel Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması eğitimini almak isteyen katılımcılar Formüller ve finansal hesap makinesi kullanımı ile finansal hesaplama eğitimi almış olmalıdırlar.