Bireysel Finansal Planlama Araştırmaları Dergisi

Bireysel Finansal Planlama Araştırmaları Dergisi, bireysel finansal planlamanın kapsamında yer alan konularda yapılacak teorik ve uygulamaya yönelik araştırmaları yayınlar. Yılda 2 kez yayınlanan dergi; bilimsel araştırmaları ücretsiz sunmanın, bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Dergide yer alan konular genel olarak şunlardır:
 • Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması
 • Emeklilik Planlaması ve BES
 • Risk Yönetimi ve Sigorta Planlaması
 • Bireysel Vergi Planlaması
 • Emlak/Miras Planlaması
 • Finansal Sağlık
 • Finansal Stres ve İşgücü Verimliliği
 • Davranışsal Finans
 • Finansal Mevzuat
 • Hibrid Danışmanlık; Robo Danışmanlık ve İnsan Danışmanlığı
 • Finansal Teknolojiler, Sigorta Teknolojileri
 • Büyük veri, Veri Madenciliği, Yapay Zeka

YAYIN KURULU
AD/SOYAD ÜNİVERSİTE/KURUM
Prof.Dr.İ.Melih Baş İstanbul Arel Ünivesitesi
Prof.Dr.Mete ÇAMDERELİ İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr.Özgür ÇATIKKAŞ Marmara Üniversitesi
Prof.Dr.Ünal ÖZDEN İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr.Suna ÖZYÜKSEL İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç.Dr.Özlem Deniz BAŞAR İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç.Dr.Erdem KIRKBEŞOĞLU Başkent Üniversitesi
Doç.Dr.Engin KURUN Piri Reis Üniversitesi
Doç.Dr.Metin SARIASLAN Sektör Profesyoneli (Hazine Müsteşarlığı)
Doç.Dr.Kasırga YILDIRAK Hacettepe Üniversitesi
Dr.Öğr.Üy.Özgür AKPINAR Marmara Üniversitesi
Dr.Öğr.Üy.Ela ARI İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr.Öğr.Üy.Gizem CESUR İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr.Öğr.Üy.Genco FAS İstanbul Bilgi Üniversitesi
Dr.Öğr.Üy.Elif Güneren GENÇ İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr.Öğr.Üy.Özlem Seçim YALAZ Akdeniz Üniversitesi
Öğr.Gör.Dr.İskender DEMİRBİLEK Marmara Üniversitesi
Dr.Onur ACAR Sektör Profesyoneli(Mapfre Sigorta)
Dr.Hakan AVDAN Sektör Profesyoneli (InvestAZ)
Dr.Tolga CEYLANTEPE Sektör Profesyoneli (Genworth Financial)
Dr.Murat GENCER Sektör Profesyoneli (Zorlu Holding)
Dr. Ahmet KARAYAZGAN Sektör Profesyoneli (Karayazgan Hukuk Bürosu)
Dr.Mehmet KEPEZ Sektör Profesyoneli (Açık Grubu)
Mahir ÇİPİL (MBA) Sektör Profesyoneli (Ray Sigorta)
Kerem ÖZDAĞ (MS) Sektör Profesyoneli (NN Hayat ve Emeklilik)
       * Sıralama, akademik ünvan ve soyad sırasına göre alfabetik olarak yapılmıştır.
Yazım Kuralları
 • Dergiye gönderilen makaleler Editör onayından geçtikten sonra, 2 hakeme gönderilir. İhtiyaç olması halinde 3. hakeme de gönderilebilir.
 • Editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine  Abstract ı yabancı dil editörü gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.
 • Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olması gerekmektedir.
 • Yayınlanan çalışmaların, yayın hakkı dergiye aittir.
 • Dergide yayınlanan yazılara ilişkin hukuki sorumluluk, yazarlarına aittir.

Yazı Teslim Kuralları

Dipnot, Kaynakça; Gönderilen çalışmalar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association(APA) stilinde hazırlanmalıdır. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır.

Başlık; Başlık, makalenin temel kavramlarını ve tartışmalarını yansıtmalı ve mümkünse 11 kelimeyi aşmamalıdır. Avenir Book yazı karakteriyle 11 punto, her sözcüğün ilk harfi büyük olmalı, yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalı, yazar adı yer almamalıdır. Yazarlar dergi sisteminde, isimlerini, tam ve açık kurum adreslerini, telefon ve faks numaralarını ve elektronik posta adreslerini bildirmelidirler. Bu bilgiler, hakemlere gönderilmeyecektir.

Öz (Abstract);   Makalenin ana kısımlarının (giriş, bulgular ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve öneriler) her birinin kısa bir özetini içermeli, okuyucunun makalenin içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine, kendi ilgi alanlarıyla ilişkisini saptamasına ve böylece makaleyi bütünüyle okumaya ihtiyaç duyup duymayacağına karar vermesine olanak vermelidir.

Gönderilen makaleler en az 150 en fazla 250 kelime olacak şekilde olmalıdır. Abstract kısmından sonra; En az 500 kelime en fazla 1000 kelime olmak kaydı ile Türkçe yazılarda uzun İngilizce, İngilizce yazılarda ise;  uzun  Türkçe özet (Summary) olmalıdır.  Anahtar kelime en fazla 5 karakter (hem İngilizce hem Türkçeleri) olmalıdır. Bir toplantıda tebliğ edilmiş ancak yayımlanmamış olan bildirilerde toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.

Ana metin;  9 punto ile tek satır aralığında yazılıp, paragraflar arasında sonraki kısmında 0,6 nk boşluk olmalı ve Arial yazı karakteri kullanılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2’şer cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar eğik harflerle (italik) yazılmalıdır. Alıntılar tırnak içerisinde verilmeli, beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride blok halinde ve 1 satır aralığıyla 1 punto küçük yazılmalıdır. Bölüm başlıkları;.  10 punto olmalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Dipnot kullanımı gerekliyse 8 punto arial yazı karakteriyle yazılmalıdır. Yazı ekler de dahil en fazla 30 sayfayı aşmamalıdır.

Notasyon ve Kısaltmalar; ilgili bilim alanının standart notasyon ve kısaltmaları olmalı veya metin içinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Gerekli durumlarda, notasyon ve kısaltmalar Giriş bölümünde veya bu bölümü izleyen ayrı bir bölüm içinde verilebilir.

Şekiller ve Tablolar; Tüm çizimler, haritalar, grafikler, fotoğraflar vb. şekil olarak değerlendirilmelidir. Şekiller, ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bunlara metin içinde “Şekil 1.” şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir şekil için uygun bir başlık kullanılmalı ve başlık şeklin altına numarasıyla birlikte yazılmalıdır.

Tablolar da ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablolara metin içinde numaralarıyla “Tablo 1.” şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir tablo için uygun bir başlık kullanılmalı ve bu başlık tablonun üzerine numarasıyla birlikte yazılmalıdır.

Metin İçinde Başka Eserlere Yapılan Atıflar;

 • Yazar soyadı, yıl ve sayfa kullanılarak “(Yazar, 1999:113)” şeklinde yapılmalıdır.
 • İki yazarlı eserlerde iki yazarın soyadı “(Yazar ve Yazar, 2000:120)” şeklinde kullanılmalıdır.
 • Daha çok yazarlı eserler, yalnızca ilk yazarın soyadı verilerek “Yazar vd.” şeklinde ve yine benzer biçimde yıl ve sayfa numarası yazılarak kullanılmalıdır.
 • Atıfta bulunulan eserler Kaynakça bölümünde ilk yazarın soyadına göre alfabetik liste olarak sıralanmalıdır.
 • İlk yazarı aynı olan eserlerde sıralamayı belirlemek için sırasıyla ikinci ve daha sonra gelen yazarların soyadları kullanılmalıdır.
 • Tüm yazarları aynı olan eserler yılına göre eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır.
 • Tüm yazarları ve yılları aynı olan eserler ise yılın sonuna eklenen küçük harfler kullanılarak “1999a” ve “1999b” şeklinde birbirlerinden ayrılmalıdır.
 • İlk yazarı ve yılı aynı olan üç ve daha fazla yazarlı eserler de aynı şekilde ayrılmalıdır.
 • Metnin tümü, ara başlıklar dâhil, son notlar (endnote) hariç, iki satır aralıkla yazılır.
 • Metinde paragraflar sola yaslı olarak başlatılır.
 • Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır. Örneğin, Siyaset Meydanı programında (…). Ayrıca yeni veya teknik bir terim metin içinde ilk geçtiği anda italik yazılabilir, sonrasında italik yazılmaz. Örneğin, 1990’lardan sonra alımlama çalışmaları Türkiye’de de artış göstermiştir. İngilizcede yaygın olan ifadeler ve kısaltmaları italik yazmayınız. Örneğin, a priori, vis-a-vis vb… Metinde bir ifadeyi daha çok vurgulamak amacıyla italik yapmayınız.
 • Sayıların kullanımı: Cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak verilir. Örneğin: Elli iki tezden yirmisi (…) metin analizi üzerineydi, kalan 10 tanesi üretim süreçlerinin ekonomi politiği ile ilgiliydi.
 • Bir ifadeyi aniden kesintiye uğratacak bir bilgi veriliyorsa, çift çizgi kullanılır. Örneğin: Bu iki katılımcı – biri   ilk gruptan diğeri ikinci gruptan seçilmişlerdi- ayrı ayrı test edildiler.
 • Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz.
 • Metinde sadece tek ek var ise Ek olarak italik başlıklandırılabilir ve metinde böyle yer alabilir. Birden çok ek var ise Ek A, Ek Bbiçiminde harflendirilerek sıralanabilir. Metin sonunda yer alan bu eklere başlıkları verilmelidir. Ana metinde etiketleri ile belirtilmelidir. Örneğin: Türkiye’de yapılmış haber konusundaki doktora tezlerinin ve master tezlerinin konu dağılımına bakıldığında (Ek A ve Ek B), 1990’lardan itibaren bunların çoğunun temsil, ideoloji ve söylem meselelerine odaklandığı görülmektedir.

Kaynakça

 • Kaynakçada tüm yazarların soyadları ve diğer adlarının ilk harfleri yer almalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır.
 • Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin: 2000a, 2000b.
 • Dergilerin varsa DOİ numaraları yazılır. Örneğin: Anderson, A. K. (2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting Awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258   Yoksa url numaraları yazılır. Örneğin Fe: Feminist eleştiri dergisi url’si. http://cins.ankara.edu.tr/cansun.html
 • Klasik eserlerin (Marx, Freud gibi) özgün tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda şu şekilde verilir: (Özgün eser 1846 tarihlidir)
 • Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir. Örneğin: Köker, E. (1998). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Ankara: Vadi. Köker, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, (der.) Sevda Alankuş, İstanbul: IPS Vakfı.
 • Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer ve sonra kitabevi, yayınevi adı, ‘kitabevi’, ‘yayınevi’, ‘yay.’ vb. ekler  belirtilmeksizin verilir. Örneğin: Ankara: İmge, London, UK:Routledge

Tek yazarlı kitap

Balı, S. (2012). Egzotik Opsiyonlar-İşleyiş ve Fiyatlama- MATLAB®Kodları ile.İstanbul: Çatı Kitapları.

Philip Kolker, R. (1999). Yalnızlık Sineması- Penn, Kubrick, Coppola, Scorsese, Spielberg, Altman. Ertan Yılmaz (Çev.). Ankara: Öteki.

Çok yazarlı kitap

Güneri Fırlar, B. ve Yeygel Çakır, S. (2004).  Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi. İzmir: Ege Üniversitesi Basım Evi.

Atabek, N. ve Dağtaş, E. (1998).Kamuoyu ve İletişim. Eskişehir: Anadolu Üni. Yay.

Editörlü kitap

Ata, B. (Ed.) (2008). Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara.

Editörlü kitapta bölüm

Uluç, G.,  Yılmaz, M. ve Işıkdağ, Ü. (2009). Blogs and Forums in a Presidential Election Process in Turkey. Fiordo, R. ve Dumova, T. (Ed.). Handbook of Research on Social Interaction Technologies and Collaboration Software: Concepts and Trends içinde (ss. 372-382). Hershey-New York: IGI Global Publications.

Sadece elektronik basılı kitap

O’Keefe, E. (n.d.). Egoism & thecnsts in Western values.  Erişim http://www.onlineoriginals.com/showitem.asplitem/135

Kitabın elektronik versiyonu 

Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimendream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). http://books.google.com/books  (Özgün eser 1900 tarihlidir)

Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX

Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumaticstressdisordersourcebook: A guide To healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version].doi: 1 0.1036/0071393722 

Elektronik adresten yararlanılan kaynak

kaynağın erişilebileceği URL verilir. 

URL: http://www.bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerine

Elektronik makaleler

Varsa digital object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir.

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online

publication. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141.

Elektronik gazete makaleleri

Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. www.hurriyet.com.tr

Kitaptan çevrilmiş bölüm

Kaynakça:

Weber, M. (1958). The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. T. Parsons (Çev.). New York: Charles Scribner’s Son. (İlk baskı. 1904-1905).

Metin İçindeyse: (Weber, 1904-1905/1958)

Rapor ve teknik makaleler 

Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM. 

Dergiden tek yazarlı makale

Öksüz, O. (2007). Kamuoyu Oluşum Sürecinde Basın-Siyaset Etkileşiminin Etik Açıdan Değerlendirilmesi: “Kıbrıs Müzakerelerinin Hürriyet Gazetesi’nde Sunumu”. Selçuk İletişim Dergisi, 5(1), 66-81. 

Dergiden çok yazarlı makale

Yımaz, M.,Işıkdağ Ü., (2011). Reflections on the 2008 U.S. Presidential Election in the Turkish Blogosphere.  International Journal of Interactive Communication Systems and Technologies, 1 (2), 68-71.

Elektronik dergiden makale

Anway, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in Nambia. Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 5 (1).  

(varsa doi numarası, yoksa URL verilir. Örneğin; URL: http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm )

Kaynağa ait sayfanın adresi (URL) ya da varsa sadece doi numarası yeterlidir. 

Yazarı belli olmayan editör yazısı  

Editorial: “What is a disaster” and why does this question matter? [Editorial].

(2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.

Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için 

The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, 36.

Strong after chocks continues in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. s.23.

Metin İçindeyse: (United States and the Americas, 2003)

(Strongaftershock, 2003)

Tanıtım yazıları

Orr, H. A. (2003, 14 Ağustos). What’s not in yourgenes? [Review of the book Nature via nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New York Review of Books, 50, 38-40.

Basılmamış tezler, posterler, bildiriler

YÖK Tez Merkezi’nden indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir.

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ansiklopediler

Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570-588). Chicago: Encyclopaedia Britannica. 

Metin İçindeyse: (Balkans: History, 1987).

Sözlükler

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11.Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster’s.

Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003).

Görüşme

Arnoyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. Time. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html