Bankacılık Mevzuatı

Programın Amacı

Bankacılık Kanunu’nda yer alan mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve yer alan aktörler incelenmekte; bankaların kuruluşu, yapısı, örgütü, faaliyete geçmesi, başlıca faaliyet koşulları öğretilmektedir.

Programın İçeriği
 • Banka Hukuku’nun Temel İlkeleri
 • Banka Hukuku’nun Diğer Disiplinlerle İlişkisi
 • Bankacılık Kanunu’nun Temel Kavramları
 • Bankacılık Kanunu’nda Kurumlar
 • Bankacılık Kanunu’nun Kapsamı
 • Bankacılık Mevzuatına Bakış
 • Bankaların Kuruluşu ve Faaliyete Geçmesi ile Bankaların Faaliyetleri
 • Banka Anonim Ortaklığının Yapısı
 • Bankaların Kurumsal Yönetimi
 • Bankaların İç ve Dış Denetimi ile Gözetimi
 • Banka Kredileri
 • Mevduat, Katılma Hesabı ve Özel Cari Hesap ile İlgili Düzenlemeler
 • Mevduatın Sigortalanması
 • Katılma Hesabı
 • Özel Cari Hesap
 • Bankaların İştirak ve Taşınmaz Edinimine Yönelik Sınırlamalar ile Diğer Sınırlamalar
 • Bankacılık Sırrı Kavramı
 • Finansal Holdingler
 • Bankalarda Pay, Pay sahibi, Nitelikli Pay, Kontrol ve Payın Devri
 • Bankalarda Ana sözleşme Değişiklikleri, Birleşme ve İradî Tasfiye işlemleri
 • Bankalar Hakkında Uygulanan Tedbirler
Programın Hedef Kitlesi Banka çalışanları, bu alanla ilgilenenler ve bu alanda kariyer hedefleyen herkes. Programın Süresi: 6 SAAT