Hayat Dışı Sigortalar

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi

2.Seviye Aktüerlik Sınavlarını başarıyla tamamlamış, Yardımcı Aktüer unvanına sahip ve Aktüer unvanına sahip olmayı hedefleyen katılımcılar.

Programın İçeriği

 • Finansal Riskler
  • Piyasa riski
  • Kredi riski
  • Likidite riski
  • Faaliyet riski
  • Yasal risk
 • Finansal Risklerin Ölçümü
  • Riske maruz değer (VaR, RMD)
  • Kuyruk riske maruz değeri (TvaR)
 • Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli (CAPM) ve etkin sınır (Efficient Frontier)
 • Aktüeryal Yükümlülüklere İlişkin Riskler
 • Varlık temerrüt riski (Asset Default Risk)
 • Sigorta riskleri
  • Ölümlülük riski
  • Morbidite riski
 • Faiz oranı riski
 • Garanti edilmiş faiz oranı riski (Guarantee risk)
 • Likidite riski
 • Faiz aralığı riski
 • Karlılığın Ölçümü ve Analizi
  • Dağıtılabilir kazancın (temettü) hesaplanması
  • Kazancın ölçümü
   • Gömülü değer ( Embedded Value)
   • Yatırımların getirisi (ROI)
   • Varlıkların ağırlıklı ortalamalı getirisi (ROE)
   • Primlerin belirli bir oranı olarak kar
   • Gelirlerin belirli bir oranı olarak kar
   • Risk masraflarının belirli bir oranı olarak kar
   • Rezervlerin belirli bir oranı olarak kar
 • Yükümlülüklerin Modellenmesi
  • Yükümlülük modelleme yöntemleri (Fiyatlama, Yeni iş, Yürürlükteki Model)
  • Yükümlülük modeli hesaplamaları
  • Yükümlülük modeli değerlemesi
  • Yükümlülük modeli sonuçları
  • Bütünleşik modeller
 • Varlık Modellemesi
  • Varlık modelleme yöntemleri
   • Varlık Yeterliliği (asset adequacy)
   • Serbest Nakit Akışı (free cash flows)
  • Varlık modeli değerlemesi
  • Varlık modeli sonuçları
 • Varlık – Yükümlülük Eşleştirmesi
  • Tam Eşleştirme Yöntemi
  • Durasyon Eşleştirme Yöntemi
  • Eksen Eşleştirme Yöntemi (Horizon Matching)
  • Ürün Nakit Akışı Eşleştirmesi
 • Monte Carlo Yöntemleri (Monte Carlo Methods), Stress testi, Backtesting
 • Solvency II (Tanımsal Çerçevede)
  • 3 sütunlu yapı,
  • Teknik karşılıklar, en iyi tahmin, risk marjı,
  • Hedef sermaye (Solvency capital requirement (SCR)),
  • Minimum hedef sermaye (minimum capital requirement (MCR)),
  • Temel hedef sermaye (basic solvency capital requirement (BSCR)),
  • Faiz oranı (interest rate), öz sermaye (equity), mal (property), döviz (currency), spread, likidite yetersizliği prim (illiquidity premium risk) riski,
  • Ölüm oranı (mortality), uzun yaşama (longevity), maluliyet (disability), hastalık oranı (morbidity), lapse, gider (expense), değişiklik (revision) riski,
  • Katastrofik olay riski (Catastrophe risk).

Programın Süresi: 30 SAAT

Hayat Sigortaları

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 2.Seviye Aktüerlik Sınavlarını başarıyla tamamlamış, Yardımcı Aktüer unvanına sahip ve Aktüer unvanına sahip olmayı hedefleyen katılımcılar. Programın İçeriği
 • Risk ölçüleri
  • Aksiyomlar
  • Prim esaslı risk
  • Sermaye esaslı risk
   • VaR
   • CVaR (Expected Shortfall)
   • TVaR
 • İtibar kuramı (Credibility)
  • Sınırlı Dalgalanmalı (Klasik)
   • Tam itibar
   • Kısmi itibar
  • Bühlman Yöntemi
  • Bühlman-Straub yöntemi
  • Bayesci yaklaşım
 • Hasar Rezervlerinin Hesaplanma Yöntemleri
  • Aktüeryal Zincirleme Merdiven
  • Bornhuetter – Ferguson
  • Cape-Cod
  • Münich Zinciri
  • Hasar sıklığı ve şiddeti İflas Modelleri
   • Kesikli zamanlı iflas modeli
   • Sürekli zamanlı iflas modeli
   • Düzeltme katsayısı
   • Lundberg eşitsizliği
   • Rezerv süreçleri
   • İflas zamanı
   • Temettü (dividend) ödemeleri
 • Reasürans Türleri ve Fiyatlandırması
  • Bölüşmeli Reasürans
   • Kot-par reasürans (Quota Share)
   • Eksedan (Surplus)
  • Bölüşmeli Olmayan Reasürans
   • Hasar fazlası reasürans (Excess of Loss)
   • Toplam Hasar Fazlası (Stop-Loss)
  • Reasürans Fiyatlandırması
   • Burn maliyet
   • Riske maruz kalan birim sayısı (Exposure)
   • Deneyim fiyatlandırması
   • Genellestirilmis Lineer Modeller (GLM) Hayat Dışı Uygulamaları
Programın Süresi: 24 SAAT

Finans, Yatırım ve Risk Yönetimi

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 2.Seviye Aktüerlik Sınavlarını başarıyla tamamlamış, Yardımcı Aktüer unvanına sahip ve Aktüer unvanına sahip olmayı hedefleyen katılımcılar. Programın İçeriği
 • Stokastik yaşam modelleri
  • Gelecek yaşam süresi rastlantı değişkeni
  • Gelecekte yaşanacak tamsayı yıl sayısı
  • Yaşam fonksiyonu
  • Çoklu yaşam fonksiyonu
  • Tehlike (hazard) fonksiyonu
 • Hayat Sigortaları
  • Teminatı ölüm yılının sonunda ödenen sigortalar
   • Hayat sigortası türleri
   • Değişken teminat ve/veya primli hayat sigortaları
   • Özyineleme eşitlikleri
  • Teminatı ölüm anında ödenen sigortalar
   • Hayat sigortası türleri
   • Değişken teminat ve/veya primli hayat sigortaları
   • Özyineleme eşitlikleri
 • Hayat Annüiteleri
  • Belirli dönemlerde ödeme yapılan hayat annüiteleri
   • Hayat annüitesi türleri
   • Ödemeleri yılda bir kezden çok yapılan annüiteler
   • Ödemeleri yılda bir kezden az yapılan annüiteler
   • Değişken teminat ve/veya primli hayat annuiteleri
   • Özyineleme eşitlikleri
  • Sürekli hayat annüiteleri
 • Net primler
 • Net Prim Rezervleri
  • Hayat sigortaları için net prim rezervi
  • Hayat annüiteleri için net prim rezervi
  • Özyineleme eşitliği
 • Çok Başlı Sigortalar
  • Birleşik hayat durumu
  • Son yaşayan durumu
  • En az yaşayan kişi durumu
 • Çok Başlı Annüiteler
  • En az yaşayan kişi durumu
  • Tam yaşayan kişi durumu
  • Contingent annüiteler
  • Reversionary annüiteler
 • Çoklu Azalım Modelleri
  • Anlık azalım oranları
  • x yaşındaki bireyin sistemde kalacağı tam yıl sayısı
  • Genel sigorta türleri
  • Net prim rezervi
  • Sürekli model
 • Markov Modelleri
  • Homojen Markov Süreçleri
   • Kesikli Markov zinciri
   • Sürekli Markov süreci
  • Homojen Olmayan Markov Süreçleri
Programın Süresi: 24 SAAT

Sağlık Sigortaları

Programın amacı ve Hedef Kitlesi 2.Seviye Aktüerlik Sınavlarını başarıyla tamamlamış, Yardımcı Aktüer unvanına sahip ve Aktüer unvanına sahip olmayı hedefleyen katılımcılar. Programın İçeriği (Bu başlığın sayısal bölümü işlenecektir)
 • Beklenen Deger ve Varyans Modelleri
 • İtibar kuramı
 • Markov Modelleri
 • Genelleştirilmiş Lineer Modeller (GLM) Sağlık Sigortası Uygulamaları
Programın Süresi: 18 SAAT (Sayısal taraf)

Emeklilik Sistemleri

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 2.Seviye Aktüerlik Sınavlarını başarıyla tamamlamış, Yardımcı Aktüer unvanına sahip ve Aktüer unvanına sahip olmayı hedefleyen katılımcılar. Programın İçeriği
 • Emeklilik Sistemleri
  • Emeklilik Sistemlerinin Finansmanı
   • Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Emekliliğin Finansmanı
   • İşyeri Bazlı/Mesleki Emeklilik Sistemlerinin Finansmanı
   • Tanımlanmış Katkı Esaslı Planlar (DC)
   • Aktüeryal Değerlemede ProjeksiyonTeknikleri
  • Özel Emeklilik Planlarının Yapısı
   • Tanımlanmış Fayda Esaslı Sistemler (DB)
   • Tanımlanmış Katkı Esaslı Planlar (DC)
   • Karma Esaslı Planlar (Hybrid)
 • Emeklilik Maliyet Yöntemleri
  • Bireysel Maliyet Yöntemleri
  • Toplamsal Maliyet Yöntemleri
 • Kazanç ve Kayıp Deneyimleri
 • Ek Teminatlar
 • Emeklilik Opsiyonları
  • Emeklilik annuiteleri
 • Fon Yönetimi: Varlık ve Yatırım Yönetimi
  • Risk hedging
 • Türkiye’deki emeklilik sistemi yapısı ve özellikleri
  • Kamu tarafından sunulan emeklilik sistemi ve özellikleri
  • İşyeri bazlı/mesleki emeklilik sistemleri ve özellikleri
  • Bireysel emeklilik sistemi ve özelikleri
Programın Süresi: 30 SAAT

Muhasebe ve Finansal Raporlama

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 1.Seviye Aktüerlik Sınavlarını tamamlamış Stajyer Aktüerler ve sigorta muhasebesine gereksinim ve ilgi duyan katılımcılar. Programın İçeriği
 • Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)
 • Sigorta Muhasebesi (Hayat ve Hayat Dışı)
  • Üretim Muhasebesi
  • Yatırım Muhasebesi (Birikimli hayat ve yıllık gelir sigortaları)
  • Hasar Muhasebesi
  • Reasürans Muhasebesi
 • Bireysel Emeklilik Muhasebesi
  • Yatırım Fonu Kurulması Muhasebesi
  • Giriş Muhasebesi
  • Yatırım Muhasebesi
  • Çıkış Muhasebesi
 • Mali Tabloların Hazırlanması
  • Bilânço, Gelir ve Nakit Akış Tabloları
  • Öz sermaye Değişim Tablosu ve Kâr Dağıtım Tablosu
  • Konsolide Mali Tablolar
 • Mali Analiz ve Sermaye Yeterliliği
  • Mali Analiz
  • Sermaye Yeterliliği
Programın Süresi: 24 SAAT

Sigorta Matematiği (Hayat ve Hayat Dışı)

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 1.Seviye Aktüerlik Sınavlarını tamamlamış Stajyer Aktüerler ve hayat ve hayat dışı sigortalar hakkında başlangıç seviyesinde bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılar. Programın İçeriği: Hayat Sigortaları Matematiği
 • Hayat Tabloları
  • Yaşam ve Ölüm Olasılıkları
  • Anlık Ölüm Oranı (Force of Mortality)
  • Beklenen Yaşam Süresi
  • Seçilmiş Hayat
 • Hayat Annüiteleri
  • Yaşam Durumunda Sigorta (Pure Endowment)
  • Tam Hayat Sigortaları
  • Dönemsel (Sınırlı Süreli) Hayat Sigortaları
  • Hemen başlayan ve Ertelenmiş Hayat
  • Sabit ve Değişken Hayat
  • Yılda m Kez Ödemeli Hayat
 • Hayat Sigortaları
  • Tam Hayat
  • Dönemsel Hayat
  • Karma Hayat (Endowment)
  • Ertelenmiş Hayat
  • Değişken Hayat
 • Primler
 • Sigorta ve Annuite Net Prim Rezervleri
  • İleriye ve Geriye Doğru Rezerv Yöntemleri
  • İştira, Tenzil Değerler
 • Çok Başlı Sigortalar
  • Bileşik Hayat (Joint Life)
  • Son Yaşayan Durumu (Last Survivor)
  • Koşula Bağlı Yaşam Olasılıkları (Life Contingency)
  • Koşula Bağlı (Reversionary) Hayat Sigortaları ve Annüiteleri
 • Çoklu Azalım (Multiple Decrement) Modelleri ve Uygulamaları
  • Kesikli Çoklu Azalım Modellei
  • Sürekli Çoklu Azalım Modelleri
 • Özyineleme (Recursive) eşitliği
Hayat Dışı Sigorta Matematiği
 • Sigortacılıkta Fayda Kuramı
  • Fayda Fonksiyonları
  • Jensen Eşitsizliği
  • Optimal
 • Prim ilkeleri
 • Risk Primi
  • Risk Faktörleri
  • Hasar Büyüklüğü
  • Hasar Sıklık Oranı
  • Exposure
   • 1/8 sistemi
   • 1/24 sistemi
   • Census Yöntemi
 • Stokastik Süreçler
  • Homojen Poisson süreci
  • Homojen olmayan Poisson süreci
  • Rastgele yürüyüş süreci
  • Bileşik Poisson süreci
 • Monte Carlo Benzetim (Simulation) Yöntemleri
  • Rasgele sayı üretim yöntemleri
  • Ters dönüşüm yöntemiyle benzetim
  • Kabul-red yöntemi
  • Varyans küçültme teknikleri
  • Sigortacılık Uygulamaları
Programın Süresi: 30 SAAT

Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi Seviye Aktüerlik Sınavlarını tamamlamış Stajyer Aktüerler ve aktüeryal risklerin nasıl ölçülüp yönetileceğine ilgi duyan katılımcılar. Programın İçeriği
 • Hasar Sıklığı Modelleri
  • Poisson, Binom, Negatif Binom, Geometrik Dağılımları ve bunların karma dağılımları
 • Hasar Büyüklüğü (Şiddeti) Modelleri
  • Momentler
  • Yüzdelikler
  • Türetme (generating) fonksiyonları (Moment ve olasılık yaratıcı fonksiyonlar)
  • Yeni Dağılım Türetme
   • Toplama
   • Bir sabit ile çarpma
   • Kuvvetini alma (Raising to a power)
   • Üstelleştirme (Exponentiation)
   • Karma (Mixture)
  • Poliçe Teminatındaki Değişmeler
   • Muafiyet
   • Poliçe Limiti
   • Koasürans
   • Enflasyon etkisi
 • Toplam Hasar Modelleri
  • Bireysel Risk ve Kolektif Risk Modelleri
  • Bileşik Poisson Modeli
  • Bileşik Negatif Binom Modeli
  • Panjer Özyineleme (Recursion) Yöntemi
  • Normal Güç Yaklaşımı
 • Parametrik Modellerin Oluşturulması ve Seçilmesi
  • Parametre Tahmin Yöntemleri (En Çok Olabilirlik, Momentler, Yüzdelik Eşleştirmesi, Bayesci Yaklaşım)
  • Tahmin Edicilerin Özellikleri (Yansızlık,  Asimtotik Yansızlık,  Tutarlılık,  Ortalama
  • Karesel Hata, Minumum Varyans)
  • Model Uygunluğunun Test Edilmesi (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Chi Kare, Olabilirlik Oran Testleri)
 • Deneysel (Empirical) Modellerin Oluşturulması
  • Başarısızlık Zamanının ve Hasar Dağılımının Tahmin (Kaplan-Meier, Nelson-Aalen, Kernel Density) Yöntemleri
Programın Süresi: 30 SAAT

Finans Teorisi

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 1.Seviye Aktüerlik Sınavlarını tamamlamış Stajyer Aktüerler ve finansal enstrümanlar ve finans mühendisliği başlıklarına ilgi duyan katılımcılar. Programın İçeriği
 • Finansal Araçların Yapıları ve İşlevleri
  • Bono ve Tahviller
  • Hisse Senetleri
  • Yatırım Fonları
  • Mevduat Sertifikaları
  • Para Piyasası Fonu
  • Türev Ürünler
 • Alivre sözleşmeleri (Forwards)
 • Vadeli işlem sözleşmeleri (Futures)
 • Takas sözleşmeleri (Swaps)
 • Opsiyonlar (Options)
  • Alım opsiyonu
  • Satım opsiyonu
  • Opsiyon stratejileri (Spreads, Collars, Straddles, Strangles)
 • Fiyatlandırma
  • Hisse Senetleri Fiyatlandırması
  • Opsiyon Fiyatlama Matematiği ve Teknikleri
 • Binom Modeli ile Opsiyon Fiyatlama
  • Tek dönemli binom modeli
  • Çok dönemli binom modeli
 • Black-Scholes Modeli ile Opsiyon Fiyatlama
  • Alım opsiyonu
  • Satım opsiyonu
  • Hassasiyetler (Greeks)
 • İleri Düzey Fiyatlandırma Kuramı
  • Brown Hareketi
  • Geometrik Brown Hareketi
   • Ito Lemma
  • Finansal Risklere Karşı Korunma Prensipleri
   • Baz Riski
   • Korunma Türleri ve Oranının Hesabı
   • Delta ve Gamma Korunma
   • Korunmalı Portföy ve Replikasyon Kavramları
 • İleri Düzeyde Finansal Analiz
  • Enflasyon
  • Kazanç Eğrisi
  • Spot Oranı
  • Geçiş (Forward) Oranı
  • Durasyon (Duration)
Programın Süresi: 27 SAAT