Misyon ve Amaçlar

MİSYON

Misyonumuz, Türkiye’de bireylerin finansal sağlıklarının iyileştirilmesi ve bireylerin finans sektörüne dahil olma seviyelerinin artırılması amacıyla gerekli olan çalışmaların yapılması ve özellikle; Türkiye’de, bireysel finansal planlama mesleğini uluslararası standartlarda uygulayabilecek bireysel finansal planlama danışmanları yetiştirilmesi ve bireysel finansal planlama mesleğinin yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır.

 
  AMAÇLAR

Türkiye’de bireysel finansal planlama mesleğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması;

  • mesleğin uluslararası standartlarda yapılarak, tüketicilerin bireysel finansal planlarını en iyi şekilde yapabilmelerinin sağlanması için, gerekli olan ulusal ve uluslararası diploma ve sertifika programlarının açılması ve açılmasının teşvik edilmesi,
  • finansal kurumların ve tüketicilerin bu konudaki bilinç seviyelerinin artırılması,
  • mesleğin kamu otoritelerince teşvik edilmesinin sağlanması,
  • ihtiyaç duyulan inceleme, araştırmaların yapılması ve araştırmaların yapılmasının teşvik edilmesi.
  • finansal teknolojilerle, finansal planlamanın ilişkilendirilerek, hibrid danışmanlık sistemlerinin teşvik edilmesi

Güçlü bir Türkiye ekonomisine destek olacak, güçlü bir finans sektörü için;

  • toplumun finansal sağlığının iyileştirilmesi,
  • bireylerin, finansal ürün ve hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması ve bu ürün ve hizmetlerin kullanım seviyelerinin artırılması,
  • finansal ürün ve hizmetlerin tüm kesimlere yayılması, finansal sistem dışında kalan kişilerin sisteme dahil edilmesi, mevcut ürün ve hizmetlerin kullanımının artırılması.

Sağlıklı bireyler ve reel sektöre aktarılabilecek uzun vadeli kaynakları olan sağlıklı bir finans sektörünün temelini oluşturan, Bireysel Emeklilik Sistemini güçlendirmek için;

  • Bireysel Emeklilik Sisteminin geliştirilmesi ve bireysel emeklilik fonların büyütülmesi
  • Bireylerin, artan ortalama yaşam ömrü nedeniyle, emeklilik dönemlerinde parasız ve muhtaç kalmamalarını sağlamak için, bireysel emeklilik sistemine dahil olma seviyelerinin artırılması (sistem dışında kalan kişilerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi, sistem içindeki kişilerin mevcut fon miktarlarının artırılması)

İstanbul’un Küresel bir Finans Sektörü olmasına destek olmak için, finans sektörünün ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesi ve finans sektöründe çalışan iş gücünün niteliğinin artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası diploma ve sertifika programlarının açılması, Üniversite- Kamu ve Özel Sektör işbirliğinin geliştirilerek, finans sektörünün ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları açılması, projeler yürütülmesi, araştırma ve incelemeler yapılması.